• Dom Pomocy Społecznej
    w Żywcu
    UL. ŚLIŻOWY POTOK 8, 34-300 ŻYWIEC

KOMUNIKATY

13

Mar 2020

Ograniczenie aktywności mieszkańców poza DPS

W związku z Poleceniem Nr 20/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2020 r. informuję Państwa, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie 13 – 25 marca 2020 r. istnieje konieczność ograniczenia aktywności mieszkańców poza terenem domu pomocy społecznej.
Prosimy o dostosowanie się do wytycznych Wojewody Śląskiego i nieopuszczanie terenu DPS.
Nieprzestrzeganie ww. ograniczenia skutkuje sprowadzeniem realnego zagrożenia zdrowia i życia własnego i innych mieszkańców oraz spowodować dalsze rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2!

Powrót