• Dom Pomocy Społecznej
    w Żywcu
    UL. ŚLIŻOWY POTOK 8, 34-300 ŻYWIEC

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

17

Lut 2016

Dom Pomocy Społecznej w Żywcu zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na: Malowanie pomieszczeń kuchni i magazynów. Szczegóły w zakładce - Zamówienia do 30.000 euro

Powrót