• Dom Pomocy Społecznej
    w Żywcu
    UL. ŚLIŻOWY POTOK 8, 34-300 ŻYWIEC

Zamówienia do 30.000 Euro

17

Lut 2016

Dom Pomocy Społecznej w Żywcu zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na: Malowanie pomieszczeń kuchni i magazynów.

Dom Pomocy Społecznej w Żywcu zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na: "Malowanie pomieszczeń kuchni i magazynów".

Termin składania ofert:  4 marca 2016 r.  godz. 1200

Miejsce składania ofert:  Dom Pomocy Społecznej w Żywcu
                                             ul. Śliżowy Potok 8
                                             34-300 Żywiec
                                             SEKRETARIAT
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.


http://www.dps-zywiec.com/userfiles/zaproszenie.pdf
http://www.dps-zywiec.com/userfiles/projektumowyza5.doc
http://www.dps-zywiec.com/userfiles/owiadczenieart.24ust.1za4.doc
http://www.dps-zywiec.com/userfiles/specyfikacjazamwieniaza2.doc
http://www.dps-zywiec.com/userfiles/formularzofertowyza1.doc
http://www.dps-zywiec.com/userfiles/owiadczenieart.22ust.1za3.doc


Powrót