• Dom Pomocy Społecznej
    w Żywcu
    UL. ŚLIŻOWY POTOK 8, 34-300 ŻYWIEC

ŻYCIE W DPS

15

Wrz 2020

Bezpieczeństwo ponad wszystko!

Dzisiaj u nas ruch był już od samego rana! Nasz Dom został poddany całościowej dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów. A wszystko to w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.
Ale to nie koniec… Dzisiaj odbyła się też próbna ewakuacja wszystkich mieszkańców.
Obydwa przedsięwzięcia wymagały sprawnej organizacji i zaangażowania – zarówno personelu, jak i mieszkańców. Daliśmy radę i spisaliśmy się na medal!

Powrót