ŻYCIE W DPS

30

Gru 2021

PODSUMOWANIE PROJEKTU „SENIORZY NA FALI” - PREMIERA SŁUCHOWISKA „NA GŁOWIE”

 20 grudnia odbyła się premiera naszego słuchowiska pt. „Na głowie” w reżyserii Pana Macieja Pezdka.
Trudno zliczyć jak wiele korzyści my – seniorzy, mieszkańcy DPS Żywiec otrzymaliśmy dzięki współpracy w ramach projektu „Seniorzy na fali”.
Poznaliśmy nowych, kreatywnych ludzi, którzy zarazili nas pasją tworzenia słuchowisk.
Wzięliśmy udział w zajęciach muzycznych i reżyserskich, które pozwoliły nam na nowo odkryć uśpione już dawno talenty.
Otrzymaliśmy swoje własne studio nagrań, profesjonalny sprzęt do nagrywania nowych słuchowisk, nowy komputer oraz tablety i nauczyliśmy się korzystać z tych urządzeń.
Przede wszystkim otrzymaliśmy jednak wielką szansę samorozwoju i możliwość pokazania, że my –seniorzy jesteśmy kreatywni, sumienni, wytrwali, radośni i wdzięczni.
Pokazaliśmy, że przy odrobinie chęci i wiary we własne możliwości człowiek może – wszystko może… może nawet…. s t a n ą ć     n a      g ł o w i e !!!  ;)
Dziękujemy:
FUNDACJA ,,PARTNERSTWO DORZECZA KOCIERZANKI I KOSZARAWY”
ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU
ANNA JAFERNIK
PAULINA BIAŁEK
INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO W ŻYWCU
MARTA JASEK
MAŁGORZATA LUZAR
MACIEJ PEZDEK
MAGDALENA WALIGÓRA
MARCIN MUSIALIK
MATEUSZ GOŁOSZ
oraz wszystkim zaangażowanym w realizację projektu!

Projekt "Seniorzy na fali" był realizowany przez Fundację Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy. Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021. 

Aktywni+

Powrót