• Dom Pomocy Społecznej
    w Żywcu
    UL. ŚLIŻOWY POTOK 8, 34-300 ŻYWIEC

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

11

Kwi 2016

Dom Pomocy Społecznej w Żywcu zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na " Wymianę fasady okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu". Szczegóły w zakładce - Zamówienia do 30 000 euro.

Powrót