• Dom Pomocy Społecznej
    w Żywcu
    UL. ŚLIŻOWY POTOK 8, 34-300 ŻYWIEC

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

02

Lis 2017

Nowy przetarg na dostawę artykułów żywnościowych dla DPS w 2018 roku!

W dniu 02.11.2017 r. na stronie Starostwa Powiatowego w Żywcu opublikowany został przetarg "Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu" z podziałem na 10 części:
- Dostawa warzyw i owoców
- Dostawa nabiału i mleka
- Dostawa artykułów spożywczych
- Dostawa drobiu
- Dostawa jaj
- Dostawa mięsa
- Dostawa wędlin
- Dostawa mrożonek
- Dostawa ryb
- Dostawa pieczywa


Wykonawcy chcący uczestniczyć w przetargu powinni spełnić wszystkie kryteria oceny składanych ofert z zachowaniem określonego terminu składania ofert!

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat ogłoszonego przetargu zapraszamy do pobrania odpowiedniej dokumentacji ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Zapraszamy!

Powrót